גב' מירה שלום

מזכירת מחלקה

חדר:
627, בנין 72
טלפון:
08-6461121 ; פקס: 08-6472895
מייל:
 mshalom@bgu.ac.il
שעות קבלה: