​​​הסמינר מתכנס בימי ב' שעות 16:00 – 17:30

בניין 74 חדר 301

סמסטר א

1.       שבוע 2    4/11       אירוע פתיחה

2.       שבוע 5    25/11     ד"ר ענבל כהן (הטכניון), 'התכלית הפילוסופית של הכתובת האפיגרפית הארוכה
בהיסטוריה: תכניתו של דיוגנס איש אוינואנדה'
 3.       שבוע 6    2/12        ישיבת מחלקה

 4.       שבוע 7    9/12       Prof. Eva Anagnostou (Macquarie University, Sydney, Australia),

'Attuning to the Cosmos: The Ethical Man's Mission from Plato to Petrarch'

 5.       שבוע 8    16/12     בשעה 10:00  - Prof. Matteo Valleriani (The Max Planck Institute for the History 

of Science, Berlin Technische Universität Berlin), 'Detecting Epistemic   Communities in Early Modern Cosmology'
[בשעה 10:00, בשיתוף עם המחלקה להיסטוריה של עם ישראל]
 6.       שבוע 9    23/12     פרופ' מארן ניהוף (מחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית), 'חג האורים: פירוש 

הלניסטי-רומי למנהג הדלקת הנרות'    
[מסיבת חנוכה, בשיתוף עם המחלקה להיסטוריה של עם ישראל]

 7.       שבוע 10 30/12     Prof. Racha Kirakosian (Harvard University), 'The Corrupt Yet Beautiful Body

 of Mary Madgalene in Medieval Conversion Legends' 
[בשיתוף עם המחלקה לספרות עברית]

 8.       שבוע 11 6/1          Dr. Karen Watts (Ecole du Louvre, Musée du Louvre, Paris), 'How to use

 iconography and material culture as primary research tools'
[בשיתוף עם המחלקה תולדות האמנות]

 9.       שבוע 12 13/1       ישיבת מחלקה

 

סמסטר ב

1.       שבוע 2    16/3       Prof. Christopher Faraone (University of Chicago, Department of Classics),

 (Ancient Greek History and Culture, TBA)

2.       שבוע 3    23/3       ד"ר נעמה כהן-הנגבי, (אוניברסיטת ת"א) (ימה"ב, TBA)

 3.       שבוע 4    30/3       ישיבת מחלקה

​4.       שבוע 5    20/4        ד"ר אמיר טייכר, (אוניברסיטת ת"א) (חשיבה מדעית ותפיסות עולם חברתיות בגרמניה
במאות 20-19, TBA) [ערב יום השואה]

5.       שבוע 7    4/5          ד"ר אפרים דוידי (המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון), 'מתנדבים יהודים
לבריגדות הבינלאומיות מפלשתינה-א"י ומאמריקה הלטינית: הדומה והשונה'
 

6.       שבוע 8   11/5        Dr. Michael Lower (University of Minnesota, Department of History),
(The Tunis Crusade 1270, TBA)
 

7.       שבוע 9    18/5        ד"ר לי מיכאל-ברגר (האוניברסיטה הפתוחה), 'כיצד לבצע רצח מודרני?
(ולזכות באהדת המבקרים): על דם ואנינות טעם באנגליה של שלהי המאה ה-19'


שבוע 10 25/5      כנס היסטוריה צעירה

שבוע 11 1-2/6     כנס פשיעה וחקירתה

שבוע 12 10-11/6 כנס האגודה לקידום הלימודים הקלסיים בישראל

 8.       שבוע 13 15/6       אירוע סוף שנה