שעות קבלה במחלקה להיסטוריה כללית
תשע"ט
מזכירות המחלקה - לובה אחונדוב
ימים א', ג' ו-ד': 10:00-12:00
יום ב': 12:00-14:00
טלפון: 08-6470918
מייל: sluba@bgu.ac.il​
מרצי המחלקה
חדר
יום
שעות קבלה
Email
פרופ' הלי זמורה
ראש המחלקה
320
 
בתאום מראש בלבד
hzmora@bgu.ac.il
ד"ר אורי שחר
יו"ר ועדת הוראה M.A
308
ג'
12:00-13:00, בתאום
urisha@bgu.ac.il
ד"ר חנן יורן
יו"ר ועדת הוראה B.A
310
א'
14:00-15:00, בתאום
yoran@bgu.ac.il
פרופ' יצחק חן
313
ה'
12:00-12:30, בתאום
yhen@bgu.ac.il
פרופ' יוליה אוסטינובה
309
ד'
15:00-16:00, בתאום
yulia@bgu.ac.il
פרופ' רות ג'יניאו
306
ד'
12:00-12:30, בתאום
rginio@bgu.ac.il
פרופ' חיים היימס
321
 
בתאום מראש
hames@bgu.ac.il
פרופ' אילנה קראוזמן
304
 
בתאום מראש
benamos@bgu.ac.il
ד"ר גיא ביינר
318
א'
12:15-13:00, בתאום
gbeiner@bgu.ac.il
ד"ר מרב חקלאי
311
ב'
12:00-12:30, בתאום
haklaime@bgu.ac.il
ד"ר ולדמיר לוין
305
ב'
14:00-15:00, בתאום
vlalevin@gmail.com
ד"ר גיא רופא
307
 
בתאום מראש
roufe@bgu.ac.il
ד"ר נורית שובל-דודאי
305
ה'
9:00-9:30, בתאום
shovaldu@bgu.ac.il