• ​​​​הלימודים בהיסטוריה כללית מתנהלים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי. 
  • סטודנטים הבוחרים בנתיב המחקרי ילמדו 24 נק"ז ויכתבו עבודת גמר 12 נק"ז (תנאי מקדים ללימודים לתואר שלישי). 
  • סטודנטים הבוחרים בנתיב הכללי ילמדו 36 נק"ז וייבחנו בבחינת גמר (ללא עבודת גמר).

  • ​​​​​​​​​​​שנתון המחלקה​ - ניתן לצפות בדפי המחלקה כפי שהם מופיעים בשנתון הפקולטה בעמודים 302-304. המידע המצוין בשנת זה חל רק על הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה זו. מומלץ לשמור שנתון זה כי הוא ילווה אתכם בכל שנות לימודיכם בתואר הנוכחי. ​המידע המופיע בשנתון זה מהווה את ליבת תכנית הלימודים ויש להיעזר בו בעת בניית תכנית הלימודים האישית.
  • מערכת שעות לתואר שני-שנתי.pdf
  • תואר שני- סמסטר א.pdf
  • תואר שני- סמסטר ב.pdf