​​​​​​​​2020
אינשטיין
אבי משהכללי
2020
דהאןרז-חביבחיילים אפריקאים בצבא בריטניה פרופ' רות ג'יניאו
2020יעקבארז אברהםפילון האלכסנדרוניד"ר מרב חקלאי 
2020רימברגדניאלהטריומווירט הראשון - יוליוס קיסר, פומפיוס מגנוס ומרקוס קראסוס
​ד"ר מרב חקלאי 
2020יורקוביץמאיהתרבות וזיכרון בקהילה האירית בקוויבק פרופ' גיא ביינר
2019זולטהטלהאופרה האירופית במאה ה-19 בין לאומיות לטראנס-לאומיות פרופ' גיא ביינר
2019זרכיןרומן
גאופוליטיקה במשאבי טבע לאומיים בין בריטניה וארגנטינה במאה ה-21
ד"ר נתן מרקוס
2019משעלישירהשפעת חלוקת הקרקעות על החברה במדינת אירלנד החופשית בין שתי מלחמות העולם ד"ר נתן מרקוס
2018זאבירםהתפיסה הציבורית של האחר בארה"ב בזמן המלחמה בפיליפינים פרופ' רות ג'יניאו
2018חייםעודדהמלחמה הפונית השנייה וקרב זאמה ד"ר מרב חקלאי
2018לויאיימי-סיוןכללי
2017סלניקובאלכסנדרהבנייה ושימוש במיתוס: דמותו  של המלך בראין בורו בראי הלאומיות התרבותיות האיריתפרופ' גיא ביינר​
2017קורדובלולריהצביעה האירית העשירית והקמפיין על א"י פלשטינה במלחמה הגדולה: חווית המלחמה יצוג וזכרון פרופ' גיא ביינר
​​
תלמידי תואר שני בהיסטוריה