​רוצה להיות פסיכולוג/ית? לימוד היסטוריה יעזור לך להבין טוב יותר בני אדם.

ישנם לפחות שני היבטים שמפגישים בין ההיסטוריה לפסיכולוגיה: היכרות עם טווח רחב של סוגי התנהגות, והצורך בהבנת הרקע שהביא להתנהגות מסוימת.  בעוד שהפסיכולוגיה מנסה להבין התנהגות באמצעות תצפית על אנשים היום, הרי שההיסטוריה מנסה להרחיב את היריעה ולהסתכל גם על התנהגויות של אנשים לאורך ההיסטוריה.  החשיבות לכך היא למשל בהבנה של אילו התנהגויות מתמידות לאורך ההיסטוריה (ולכן סביר שהן תמשכנה להתקיים גם בדורנו).  דוגמה לכך היא נטייתם של אנשים להילחם זה בזה, לחתור להשיג כוח, והנטייה להזדהות עם עקרונות רחבים.  לעומתן ישנן התנהגויות שייתכן כי  הן תופעות חולפות בהיסטוריה.  דוגמה אפשרית לכך היא השאיפה להפוך לאביר ולהשתתף במסעי הצלב, או השאיפה להפוך לסמוראי. 

ההיבט השני הוא שקשה מאד להבין התנהגויות אנושיות מבלי להבין את הרקע שהביא אליהן.  כפי שקשה להבין אדם מבלי להבין מי היו הוריו, היכן למד, ומהן החוויות שעברו עליו, קשה להבין את התנהגויותיהם ואמונותיהם של אנשים היום מבלי להבין את הרקע ההיסטורי שהביא אליהן. אנו מאמינים כי היכרות עם העבר של האנושות היא תנאי הכרחי להבנת האנושות בימינו. היא גם תנאי להבנת בני אדם באופן אינדיבידואלי. האדם הוא יציר החברה ותרבות שלו. וההיסטוריה היא זו שיצרה את החברה והתרבות האלה.

במחלקה להיסטוריה כללית תלמד/י על ההיסטוריה של העולם המערבי ועל המפגשים של תרבותו עם תרבויות שונות בעולם. תוכל/י גם להבין טוב יותר את השורשים של הפסיכולוגיה. למרות כשתחום אקדמי, הפסיכולוגיה קיימת רק מהמאה ה- 18 הרי ששורשי הניסיון להבנת נפש האדם חוזרים אחורה לתחילת ההיסטוריה האנושית.

ניתן ללמוד במחלקה קורסים העוסקים בניתוח נפש האדם עוד ביוון העתיקה. בקורסים שונים בתחום העת החדשה אנו עוסקים גם בצמיחת הפסיכולוגיה ובקשר שלה לתחומים כמו אמנות, משפט ופוליטיקה. אנו עוסקים בחשיבות של רעיון קיומו של התת-מודע באידיאולוגיות השונות שצמחו בראשית המאה העשרים ודנים בפחדים שרעיונות אלו הובילו אליהם. בקורסים העוסקים בקולוניאליזם ובהשתלטות האירופית על חלקים מאסיה ועל אפריקה אנו דנים בהשפעת המפגשים הללו עם תרבויות זרות, שנחשבו נחותות באירופה, על התפתחותן של אסכולות פסיכולוגיות שונות.

לימוד ההיסטוריה יסייע לכם/ן להבין לעומק את התחום בו בחרתם/ן ואת האופן שבו בעיותיהם האישיות של בני אדם קשורות לחברה ולתרבות ממנה באו.