​הכרת ההיסטוריה של העולם המערבי הכרחית להבנת הפוליטיקה העולמית בימינו. העלייה של לאומנות, פופוליזם ופונדמנטליזם דתי בכל רחבי העולם בשנים האחרונות עוררה את הצורך בבחינה מחודשת של הנחות היסוד שלנו על אודות המציאות הפוליטית. בחינה כזו איננה אפשרית ללא עומק היסטורי.

שאלות היסטוריות שונות חשובות להבנת הדינמיקה הפוליטית הנוכחית:

1. מה הקשר בין המתקפה הנוכחית כנגד הערכים הבסיסיים של הנאורות למתקפות קודמות שהחלו עם הריאקציה בסוף המאה ה- 18 ונמשכו עם עליית הפשיזם בתחילת המאה ה-20?

2. מהם הגילויים השונים של הפופוליזם לאורך ההיסטוריה ובמה הם דומים או שונים ממאפייניו של הגל הפופוליסטי הנוכחי?

3. האם הפונדמנטליזם הדתי הנוכחי הוא ריאקציה למודרניות או שהוא תופעה מודרנית במהותה?

שאלות אלה, ורבות אחרות הקשורות להיבטים שונים של התרבות הפוליטית מודרנית, נידונות בהרחבה בקורסים השונים של המחלקה להיסטוריה. דוגמא טובה לקורס השופך אור על תופעה עכשווית הוא זה העוסק בשפעת הספרדית שפרצה במספר גלים בסמוך לסיום מלחמת העולם הראשונה. אין ספק כי כאשר יגיע הזמן לבחון את ההשלכות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות של משבר הקורונה הנוכחי פרספקטיבה היסטורית תהיה הכרחית.

לימוד ההיסטוריה הוא מבחינה זו מפתח להבנת ההווה ומסייע להשלים את ההבנה הפוליטית ולהעניק לה רבדים עמוקים.