​​

היכרות עמוקה עם ההיסטוריה האנושית ועם התפתחותם של רעיונות חינוכיים לאורכה, עשויה לסייע רבות בהבנתן של תיאוריות ופרקטיקות חינוכיות בימינו. האופן שבו יש לחנך ילדים העסיק חברות שונות לאורך ההיסטוריה בכל החברות והתרבויות. תפיסות אלה לא צמחו בואקום אלא היו קשורות קשר עמוק להיבטים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים בתקופות שונות.

רבים מהקורסים במחלקה להיסטוריה כללית נוגעים לנושאים הקשורים בחינוך. תנועת הנאורות ראתה בחינוך את התנאי הבסיסי ליצירת אדם רציונלי שיהיה מסוגל לפתח חשיבה עצמאית וביקורתית. בקורסים העוסקים בתקופה זו אנו דנים בטקסט המכונן של ז'אן ז'אק רוסו "אמיל, או על החינוך" משנת 1762. ספר זה דן באופן שבו יש לחנך אדם החל מגיל הילדות כדי שיהפוך לאזרח טוב. לחיבור זה היתה השפעה על תיאוריות חינוכיות מודרניות בשל הדגש ששם רוסו על התנסות ישירה מעבר ללימוד באמצעות ספרים. בקורסים אחרים אנו דנים גם ברעיונות הרפובליקניים הצרפתיים של הקמת מערכת חינוך חילוני, חובה וללא תשלום בסוף המאה התשע-עשרה. רעיונות אלו היוו את הבסיס לניסיון לייעד את החינוך לכלל האוכלוסייה ולא רק לאליטה צרה בעלת אמצעים. בקורסים העוסקים במאה העשרים אנו דנים בהשפעתה של מלחמת העולם השנייה והטראומות שעברו על ילדים במהלכה על תפיסות פסיכולוגיות לגבי ילדות וחינוך. תפיסות חדשות אלו שינו את האופן שבו נתפסים היחסים הרצויים בין מבוגרים, הורים או מורים, לבין ילדים וילדות.

הלימודים במחלקה להיסטוריה כללית תורמים גם להבנה כללית טובה יותר של העולם שסביבנו והאירועים המתרחשים בו ויסייעו לכם להתייחס באופן ביקורתי למידע המופץ באמצעי המדיה השונים. אם תרצו לפנות לעיסוק בהוראה, הרי שידיעת ההיסטוריה תתרום לכם רבות גם בתחום זה. הלימוד במחלקתנו יאפשר לאלה מכם/ן המעוניינים/ות בכך לקבל תעודת הוראה בתחום ההיסטוריה.