• שני סולמות למדידה של התניה חיובית והתניה שלילית של אהבה הורית (Roth, Assor, Ryan & Deci, 2009). ​​

  • סולם כללי למדידת התנית אהבה הורית (Assor, Roth, & Deci, 2004)

  • תחושת כפיה פנימית ותחושת בחירה ביחס לויסות רגשות שליליים וביחס להשקעה בלימודים (Roth et al., 2009)

  • מוטיבציה אוטונומית של מורים להוראה (Roth, Assor, Kanat-Maymon, & Kaplan, 2007)

  • דפוסים של ויסות רגשות. הכלי כולל שלושה סולמות למדידת שלושה דפוסי ויסות: ויסות אינטגרטיבי (Integrative regulation) , ויסות מדכא (Suppressive regulation) וויסות חסר (Disregulation). הכלי מבוסס על Roth et al. (2009).  

​​​​​​