המעבדה עוסקת באופן שבו הסביבה החברתית משפיעה על ויסות רגשות, מוטיבציה, התפתחות ורווחה נפשית.        המחקר מתמקד בקשר שבין הורים וילדים, מורים ותלמידים, ומנהלים ומורים תוך ניסיון להגדיר סביבה אופטימאלית לצמיחה אישית וחברתית

בעקבות תיאורית ההכוונה העצמית (Deci & Ryan, 2008) אנו מבחינים בין סביבה תומכת אוטונומיה וסביבה מדכאת אוטונומיה ועוסקים בדרך בה הן מנבאות תפקוד והתפתחות. במעבדה ארבעה תחומי מחקר עיקריים:

  • 1. גורמים ותוצרים של ויסות רגשות אדפטיבי.
  • 2. גורמים ותוצרים של התניית אהבה הורית, שהינה פרקטיקה שוללת אוטונומיה. 
  • 3. גורמים ותוצרים של תמיכת הורים ומורים באוטונומיה בהקשר של ויסות רגשות, התנהגות פרו-חברתית,           אלימות ורווחה נפשית.
  • 4. דפוסים של מנהיגות והקשר שלהם לתפקוד אדפטיבי. 

השאלות התיאורטיות נבחנות תוך שילוב שיטות מחקר שונות. המחקרים העוסקים ברגשות נערכים במעבדת תצפית תוך שימוש במדדים פיסיולוגיים כמו קצב לב, מוליכות עור ועוד. מחקרים נוספים מתנהלים במעבדה חברתית או בשדה (בעיקר במוסדות חינוך).