​​המסלול ללימודי מדינת ישראל היא תוכנית הוראה בשילוב הפקולטה למדעי הרוח והחברה עם מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.
המסלול נועד להקנות ידע והבנה במגוון רחב של נושאים הקשורים במדינת ישראל, חברתה ותרבותה, מתוך גישה רב תחומית.
 
תוכנית הלימודים עוסקת בחקר ישראל מתקופת היישוב והמאבק להקמת המדינה דרך הצמתים המרכזיים בתולדות מדינת ישראל ועד לימינו. היא מקיפה נושאים כמו: המבנה החברתי של ישראל, בעיות חברה וכלכלה, מיעוטים בחברה הישראלית, ישראל והתפוצות, מדיניות החוץ והביטחון, ישראל והעולם הערבי, דמוגרפיה והתיישבות, הגות ציונית וישראלית, תרבות ואמנות.
 
בתוכנית מתקיימים שיעורים מתודולוגיים וסדנאות מחקר בהם נלמדות שיטות מחקר ומועלות בעיות יסוד בחקר היסטוריה בת זמננו.
 
 
הלימודים במסלול מוכרים בשיעור השלמה לתעודת הוראה. 

 

סרטון לימודי מדינת ישראל ​