תשפא - מערכת שעות סמסטר א.doc

תשפא - מערכת שעות סמסטר ב.doc

המערכת אינה סופית ויתכנו שינויים

 

**קורסי החובה נקבעים בהתאם לשנתון של השנה בה התחלתם את הלימודים ולא לפי מערכת השעות!