Web Parts הם רכיבים המציגים תכנים של רשימות וספריות בדף במעטפת עיצובית ייחודית לאתרינו.
מספר ה Web Parts החדשים נמצאים בקטגוריה "בן גוריון". אך ישנם מספר גדול של רכיבים בקטגוריה Custom .

בהמשך העמוד מפורטים כל רכיבי ה WP בהם ניתן להשתמש, כיצד להוסיף אותם וכיצד להגדירם.


חשוב להדגיש - לא כל רכיב ייראה טוב בכל איזור בעמוד. אם שתלתם רכיב באיזור צר והוא בנוי לאיזור רחב תזיזו אותו למיקום אחר ותראו כיצד הוא נראה. אם הוא לא נראה טוב בחלק העליון של העמוד, יתכן והוא יתאים לחלקו התחתון וכו'.

 ​

הצג הכל
הסתר הכל

ניהול גרסאות


שימו לב - א​ם אתם רוצים שתהיה לכם את האפשרות "להתחרט"​ על שינויים שנעשו ולחזור למצב קודם - לאחר יצירת הרכיב (רשימות, תיקיות מסמכים וכיו"ב) יש לאפשר ניהול גרסאות עבור הרכיב הסציפי. יש להיכנס אל הרשימה/התיקיה דרך תוכן האתר, להציג את לשונית "רשימה" ולבחור "הגדרות רשימה". 


בהגדרות יש לבחור "הגדרות של ניהול גרסאות" ולסמן "כן" תחת "היסטוריית גירסאות של פריט"