​​ברכות לקבלתך לבית-הספר לרוקחות.
 

לנוחיותך מספר פרטים שיעזרו לך ....

 
 
מזכירות בית הספר לרוקחות:
מיקום : בניין בית הספר לרוקחות – בית קרוליין (M10), קומה 2, חדר 206.

 

נושאי תפקידים :

  • פרופ' שמעון בן-שבת , מנהל ביה"ס לרוקחות  sbs@bgu.ac.il טלפון במשרד : 08-6477363

  • ד"ר סיגל פליישר , רכזת אקדמית לשנים א' - ב' fleisher@bgu.ac.il טלפון במשרד : 08-6477377
  • גב' נירה מור ארצי , רכזת בית הספר morn@bgu.ac.il טלפון במשרד : 08-6477362, 08-6428419

מען:

בית הספר לרוקחות,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

ת.ד. 653 באר-שבע מיקוד 84105

שעות קבלת סטודנטים:

ימים א', ב', ה' בין השעות: 10:00-12:00, ניתן לתאם שעות קבלה אחרות מראש.

ערוצי התקשרות נוספים:

  1. פניות באמצעות הפקס שמספרו: 08-6477629

  2.  sms

  3.  מערכת הודעות לסטודנטים באמצעות הטלפון הסלולרי. יש להירשם בכתובת http://www.mail-bit.com

 

אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי הבריאות :

http://in.bgu.ac.il/fohs/Pages/default.aspx

אתר האינטרנט של בית-הספר לרוקחות :

http://in.bgu.ac.il/fohs/pharmacy_School/Pages/default.aspx

     

מענה קולי אוניברסיטאי

במערכת המענה הקולי ניתן לקבל מידע אישי (באמצעות מספר תעודת הזהות) כגון: בקשות למלגות, מעונות וציונים, וכד'. קבלת המידע נעשית ע"י ביצוע הוראות החיוג מס' הטלפון במענה הקולי: 08-6201000

מקורות מידע:

סוג המידע

כתובת האתר

 אתר ביה"ס לרוקחות:

מידע על סגל ביה"ס וועדות

שנתון (מבנה לימודים, תקנות לימודים, תוכניות לימודים...)

רישום לקורסים

מערכת שעות

בחינות ופרסום ציונים

לוח הודעות כלליות

טפסים

משרות פנויות ועוד...

http://in.bgu.ac.il/fohs/pharmacy_School/Pages/default.aspx

קישורים שימושיים לסטודנטים:

  1. שירותי מידע אישי (הרשאות מחשוב, חשבון שכר-לימוד, קורסים/ציונים, דואר אלקטרוני, אישורים בתשלום בחינות..)

  2. מידע אקדמי (לוחות שנה אקדמיים, מידע על קורסים, רישום לקורסים...)

  3. כללי (שירותי מחשוב, מזכירות אקדמית, אגודת סטודנטים, ספריות, חשבונות סטודנטים, דיקאנט סטודנטים)

   ועוד...

http://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx

הוראה מתוקשבת- High Learn

או מודל

באתר זה ניתן לקבל מידע אודות הקורסים אליהם רשום הסטודנט, כגון: סילבוס, הודעות המרצה, מאמרים, תרגילים ופתרונותיהם, תקצירי הרצאות וכו'.

http://hl2.bgu.ac.il/NewLoginFrames.asp

http://moodle2.bgu.ac.il/

 

Sms מערכת הודעות לסטודנט

http://www.mail-bit.com/

דיקאנט הסטודנטים

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx

 

 

מדור שכר לימוד: יש לפנות למדור זה בכל  נושא של תשלומים ושכר לימוד. מדור שכר לימוד ממוקם בבית הסטודנט, קומה ב'. מספר הטלפון: 08-6472399, מספר פקס: 08-6472971.

 

אתר המזכירות האקדמית :  מידע על יחידות ומוסדות האוניברסיטה, תקנון משמעת ועוד.
http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/default.aspx

 

מחשוב :  טיפול בסיסמאות, דואר אלקטרוני ותמיכה כללית בנושאי מחשוב.
http://in.bgu.ac.il/computing/Pages/services/studentServices.aspx 

 

מדפסות ציבוריות : נמצאות בבניין הפקולטה (M6) בקומה (1-) ובקמפוס מרקוס.

 

הנהלת ביה"ס לרוקחות והנהלת הפקולטה למדעי הבריאות קשובים לצרכי הסטודנטים ופועלים לתת לכם את השרות הטוב והיעיל ביותר במסגרת לימודיכם.  נשמח לקבל את הערותיכם במהלך שנת הלימודים, על מנת שנוכל לפעול לשיפור השרות.

 

שנה טובה

J​

​​