מנהל בית הספר
יו"ר ועדת הוראה
יועצת אקדמית שנה א'-ב'
יועצת אקדמית שנה ג'-ד'
יו"ר ועדת התמחות וסטאז'
גב' נירה מור ארצי
רכזת בית הספר
גב' נגה גז​​רכזת סטודנטים
 
 
משרד בית הספר - בנין קרוליין(M10)  בקומה שניה חדר 206.