ועדת קבלה

פרופ' אהוד אוחנה – יו"ר
פרופ' איל שורצברג
פרופ' דוד סטפנסקי
פרופ' שמעון בן-שבת
רכזת בית הספר
רכזת לענייני סטודנטים​

ועדת הוראה

פרופ' דוד סטפנסקי – יו"ר
פרופ' סיגל פליישר-ברקוביץ
פרופ' אריק דהן
פרופ' איל שורצברג
ד"ר אורלי שמעוני
פרופ' איילת דוד
פרופ' אלי בית ינאי
פרופ' ריאד אגבריה
פרופ' שמעון בן-שבת
רכזת בית הספר
רכזת לענייני סטודנטים​ 

ועדת התמחות (סטאג')​

פרופ' אלי בית ינאי – יו"ר
פרופ' איילת דוד
פרופ' אריק דהן
מג"ר איליה אידלמן 

ועדת תיזה

פרופ' איל שורצברג – יו"ר
ד"ר אורלי שמעוני
​פרופ' דוד סטפנסקי