ועדת קבלה

פרופ' שמעון בן שבת ­
פרופ' ריאד אגבאריה
פרופ' צופיה שרייבר-אבישר
ד"ר אלי בית ינאי
ד"ר דוד סטפנסקי
מגר' רמונה רותם
נירה מור ארצי
 

ועדת הוראה

פרופ' שמעון בן שבת ­– יו"ר
פרופ' ריאד אגבאריה
פרופ' צופיה שרייבר-אבישר
ד"ר סיגל פליישר-ברקוביץ
ד"ר אלי בית ינאי
ד"ר אורלי שמעוני
ד"ר אייל שוורצברג
נירה מור ארצי
 

יועצת אקדמית  שנה א' ו ב'

ד"ר סיגל פליישר - ברקוביץ
 

יועץ אקדמי  שנה ג' ו ד'

ד"ר איילת דוד
 

ועדת התמחות (סטאג')

 
ד"ר אלי בית ינאי – יו"ר
ד"ר איילת דוד
ד"ר דוד סטפנסקי
פרופ' אריק דהן
נירה מור ארצי