​​בתוקף תפקיד:

 1. לויד גולדמן, יו"ר חבר הנאמנים

 2. ירום אריאב, יו"ר ועד מנהל

 3. פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

 4. פרופ' חיים היימס, רקטור

​​

חברי הוועד המנהל


אישי ציבור:

 1. אהרן ידלין 

 2. דבורה תומר

 3. ד"ר יונס אבו-רביעה

 4. מיכה דפט

 5. משה הבא 

 6. השופט (בדימוס) יעקב טירקל 

 7. אלי אלאלוף

 8. ד"ר אתי לוצאטו

 9. גדעון שני

 10. עידו רוזוליו

 11. ישראלה אורון

 12. גב' מיכל פינקלשטיין

 13. ​גב' אסנת (אוסי) ססלר​

דיקנים: 

 1. פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 2. פרופ' גבי למקוף, דיקן הפקולטה למדעי הטבע

 3. פרופ' אבי לוי, דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה

 4. פרופ' עמוס כץ, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות

 5. פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 6. פרופ׳ נעם ויסברוד, מנהל המכונים לחקר המדבר

נבחרי סנאט:

 1. פרופ' ישראל סקלר,  נציג הפקולטה למדעי הבריאות

 2. פרופ' מנחם קוג'מן, נציג הפקולטה למדעי הטבע

 3. פרופ' לואיזה משי, נציג הפקולטה למדעי ההנדסה

 4. פרופ' אורה קופמן, נציגת  הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

יו"ר אגודת הסטודנטים:

שיר צדוק​