​​​​​​​​​​​בת​וקף תפקיד:

 1. מר לויד גולדמן, יו"ר חבר הנאמנים

 2. מר אבי ניסנקורן, יו"ר הועד המנהל קורות חיים

 3. פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

 4. פרופ' חיים היימס, רקטור​

​​

חברי הוועד ה​מנהל


אישי צ​​יבור:

 1. ​ד"ר מוחמד אלנבארי​ קורות חיים
 2. מר אבנר מימון קורות חיים

 3. מר גדעון שני קורות חיים

 4. גב' מיכל פינקלשטיין קורות חיים

 5. ​גב' אסנת (אוסי) ססלר​ קורות חיים

 6. מר חיים (ג'ומס) אורון קורות חיים

 7. ד"ר אורנה ברי קורות חיים

 8. מר דיוויד צ'ין קורות​ חיים

 9. ד"ר רינת גלילי קורות חיים קורות חיים

 10. גב' אירית איזקסון​ קורות חיים​


נבחרי סנא​​ט:

 1. פרופ' ישראל סקלר

 2. פרופ' רונן שגב

 3. פרופ' לואיזה משי

 4. פרופ' יוליה אוסטינובה

 

יו"ר אגודת ה​סטודנטים:

 1. ​מר ברק דביר


מוזמנים​ קבועים כמשקיפים:

 1. מר טל בן חיים, מנכ"ל

 2. עו"ד תמי מונד, היועצת המשפטית

 3. מר מני מיכאלי, מבקר האוניברסיטה

 4. פרופ' רמי יוסף, יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר

 5. פרופ' דן בלומברג, סגן נשיא לפיתוח אזורי ותעשייתי

 6. מר ג'ף קיי, סגן נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים

 7. פרופ' רז ילינק, סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח

 8. פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, סגנית הנשיא לקשרים בינלאומיים

 9. פרופ' סראב אבו-רביעה קווידר, סגנית הנשיא לענייני מגוון והכלה​

 10. מר שמואל דברת, דובר האוניברסיטה

 11. פרופ' גל דבוטון, משנה לרקטור

 12. מר יוסי רוקני, משנה למנכ"ל וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה​

 13. פרופ' תימור מלמד, סגן הרקטור לענייני הוראה

 14. פרופ' נירית דבי בן-אריה, דיקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 15. פרופ' רלי הרשקוביץ​, דיקנית הפקולטה למדעי הבריאות

 16. פרופ׳ נעם ויסברוד, מנהל המכונים לחקר המדבר

 17. פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 18. פרופ' יניב גלבשטיין, דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה

 19. פרופ' גבי למקוף, דיקן הפקולטה למדעי הטבע

 20. פרופ' עופר עובדיה, דיקן קמפוס אילת​