​​שלום רב

ברוכים הבאים לאתר המקוון של הוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אתר הוועד המנהל של האוניברסיטה, שהוא ככל הידוע יחיד וראשון מסוגו במוסדות האקדמיים בישראל, נועד לאפשר דיאלוג פתוח, בין הוועד המנהל לבין הסנאט, שהוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה, לבין חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה, חברי הסגל המנהלי שלה והסטודנטים הלומדים בה.

חשוב שהשיח הזה יהיה שקוף ונגיש לכל.

מדובר, לפיכך, לא רק בכלי ניהולי ואינטראקטיבי ממדרגה ראשונה, אלא באצמעי שישפר וייעל את התקשורת בינינו, חברי הוועד המנהל לבין כל הגורמים שבמסגרת האוניברסיטה. האתר ישמש במה נאותה לקשר בלתי אמצעי בין הוועד המנהל לבין ועדותיו ויהווה פלטפורמה לעדכונים הדדייים, הערות והשגות לגבי החלטות חשובות המתקבלות באוניברסיטה, על מגוון תחומי פעילותה.

אשמח לשיתוף פעולה מלא מצד קהיליית המשתמשים באתר, במטרה לקדם יחדיו את יעדיה של האוניברסיטה, שהראשון בהם הוא: "להוות מרכז של מדע, השכלה ותרבות במדינת ישראל, ובמיוחד בנגב, ובכך לסייע לפיתוחה וקידומה של מדינת ישראל, לפיתוחו של הנגב וקידומו." ​

אבי ניסנקורן
 אבי ניסנקורן, יו"ר ועד מנהל