לפניות ליו"ר הוועד המנהל, מר ירום אריאב, ניתן לפנות באמצעות מזכירות הוועד המנהל:

דלית סולומון כפיר, עוזרת הנשיא לענייני הוועד המנהל וההנהלה
טלפון: 08-6461219
פקס: 08-6472991
דוא"ל: dalits@bgu.ac.il