​​​​​​הישיבות תתקיימנה בין השעות 10:00 – 12:30.  

הישיבות תתקיימנה בהתאם להנחיות – ולכן על המיקום המדויק תצא בסמוך למועד הישיבה​​​.

מועדי הישיבות:

ישיבה מס' 1 - יום שלישי, 17.10.2023
סדר יום - ישיבה #1סיכום ותמצית החלטות - ישיבה 1
ישיבה מס' 2 - יום שלישי, 21.11.2023
סדר יום - ישיבה #3 
ישיבה מס' 4 – יום שלישי, 12.3.2024
סדר יום - ישיבה #4 
ישיבה מס' 5 – יום שלישי, 7.5.2024
ישיבה מס' 6 -יום שלישי, 18.6.2024

ישיבות תשפ"ג

ישיבה מס' 1 - יום רביעי, 23.11.2022​
סדר יום - ישיבה #1 ; סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #1​

ישיבה מס' 2 - יום שלישי, 10.1.2023
​סדר יום - ישיבה #2 ; סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #2

ישיבה מס' 3 - יום רביעי, 22.2.2023
סדר יום - ישיבה #3​ ; סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #3​

ישיבה מס' 4 - יום שלישי, 14.3.2023
סדר יום - ישיבה #4 סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #4

ישיבה מס' 5 - יום שלישי, 9.5.2023
סדר יום -ישיבה 5# סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #5

ישיבה מס' 6 - יום שלישי, 27.6.2023​
סדר יום - ישיבה 6#​​ סיכום ותמצית החלטות - ישיבה #6


ישיבות תשפ"ב

ישיבה מס' 1 – 9.11.2021 
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #1

ישיבה מס' 2 - 21.12.2021 
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #2

ישיבה מס' 3 – 15.2.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #3

ישיבה מס' 4 – 22.3.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #4

ישיבה מס' 5 – 26.4.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #5​

ישיבה מס' 6 – 28.6.2022 
​סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #6​