​​​​הישיבות תתקיימנה בין השעות 10:00 – 12:30.  
הישיבות תתקיימנה בהתאם להנחיות – ולכן על המיקום המדויק תצא בסמוך למועד הישיבה
​​​.

מועדי הישיבות:

ישיבה מס' 1 - יום רביעי, 23.11.2022​

ישיבה מס' 2 - יום שלישי, 10.1.2023

ישיבה מס' 3 - יום רביעי, 15.2.2023

ישיבה מס' 4 - יום שלישי, 14.3.2023

ישיבה מס' 5 - יום שלישי, 9.5.2023

ישיבה מס' 6 - יום שלישי, 27.6.2023ישיבות תשפ"ב

ישיבה מס' 1 – 9.11.2021 
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #1

ישיבה מס' 2 - 21.12.2021 
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #2

ישיבה מס' 3 – 15.2.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #3

ישיבה מס' 4 – 22.3.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #4

ישיבה מס' 5 – 26.4.2022
סדר יום ותמצית החלטות - ישיבה #5​

ישיבה מס' 6 – 28.6.2022