​​​​​הוועדה​​ לענייני סטודנטים:​

מר אריה קליינמן

ד"ר אתי לוצאטו

גב' אביבה שגב


ועדת ח​​וקה ותקנון

השופט (בדימוס) מר יעקב טירקל, יו"ר הוועדה

השופטת (בדימוס) גב' שרה פריש

תא"ל במיל' ח"כ לשעבר, גב' עמירה דותן

פרופ' מרים כץ

 

ועדת ב​יקורת

מר גדעון שני, יו"ר הוועדה

מר עובדיה קלעי

מר אהרן ורשבסקי

גב' דניס אוחנה

גב' אביבה שגב

עו"ד דליה צמריון- חלק

מר עוזי רוזן

מר יחיאל בן-שושן

 

ועדת השקע​​ות

מר אליעזר כרמל, יו"ר הוועדה

גב' שריתה להבי

מר איתן ברק

​מר יעקב רוזן

מר דן זיסקינד

גב' מיכל סיון פריידלין​

 

הוועדה​ לפיתוח פיזי ובינוי

מר אשר גרינבאום, יו"ר הוועדה

מר דוד סדיס

מר עוזי רוזן

 

ו​עדת כספים

מר אבנר מימון, יו"ר הוועדה

גב' אוסי ססלר

ד"ר אתי לוצאטו

גב' דבורה תומר

מר נחמיה חסיד

 

הוועדה ​לתנאי שכר ושירות

מר אבי ניסנקורן, יו"ר הוועדה

גב' ישראלה אורון

גב' מיכל פינקלשטיין

מר ירום אריאב​

הוועדה לאסטר​​טגיה ותוכניות עבודה

מר ירום אריאב, יו"ר הוועדה

ד"ר אתי לוצאטו

גב' מיכל פינקלשטיין

גב' ישראלה אורון

ברק דביר, יו"ר אגודת הסטודנטים