מובילה בהוראה
מובילה במחקר
מובילה בקשרים  עם התעשייה

מובילה בהוראה

מקום ראשון באוניברסיטה במספר מרצים ומתרגלים מצטיינים על פי משובי הסטודנטים

מובילה במחקר

למעלה מ- 250 תלמידי מחקר פעילים ולמעלה מ- 100 פרסומים מדעיים בשנה

מובילה בקשרים עם התעשייה

מקום ראשון בארץ בתקציבי מחקר (יותר מ-10 מליון דולר בשנה)

  • למידה חישובית מעשית - הזמנה לקורס

0
מיליון דולר בשנה בשיתוף פעולה עם התעשייה
0
מקום ראשון באונברסיטה במספר מרצים מצטיינים בקרב סטודנטים
0
אלף ש"ח לחודש במשכורת ממוצעת של בוגרי המחלקה מיד עם סיום הלימודים
0
תלמידי מחקר לתואר שני ודוקטורט