טפסים להורדה

סוג
  
שם
  
אישור מנחה תואר שני או שלישי.docxאישור מנחה תואר שני או שלישי
אישור פקולטה תואר שני.docxאישור פקולטה תואר שני
אישור קרייטמן לתואר שלישי.docxאישור קרייטמן לתואר שלישי
דוח סיכום בחינה.docxדוח סיכום בחינה
הודעה על קביעת מנחה.pdfהודעה על קביעת מנחה
טופס אשל.pdfטופס אשל
טופס בקשה להענקת מלגת מחקר.pdfטופס בקשה להענקת מלגת מחקר
טופס בקשה לחריגה במלגות מחקר - שכל או היקף העסקה 17.01.2019.pdfטופס בקשה לחריגה במלגות מחקר - שכל או היקף העסקה 17.01.2019
טופס בקשה לכנס - סגל אקדמי זוטר.pdfטופס בקשה לכנס - סגל אקדמי זוטר
טופס בקשה לשיבוץ הוראה -למתרגלים או עוזרי הוראה 30.04.2020 (1).pdfטופס בקשה לשיבוץ הוראה -למתרגלים או עוזרי הוראה 30.04.2020 (1)
טופס דווח ציונים במקרים חריגים.pdfטופס דווח ציונים במקרים חריגים
טופס דוח סיכום קורס מעודכן.docx-24.1.18.docxטופס דוח סיכום קורס מעודכן.docx-24.1.18
טופס חשיפת מחברות.doc.pdf.docxטופס חשיפת מחברות.doc.pdf
טופס קביעת מנחה ונושא לעבודת גמר  .docטופס קביעת מנחה ונושא לעבודת גמר