27 מאי 2021

​​​

פרס דיקן ותעודת הצטיינות
מר מיכאל טוביה שולדנפרי – עבור הישגים בשנה ג' 

תעודת הצטיינות מחלקתית
מר פיליפ ורשינין – עבור הישגים בשנה ד' 
מר מאור סבאן – עבור הישגים בשנה ד' 

פרס ותעודת הצטיינות מחלקתית
גב' נעם פינסק – עבור הישגים בשנה ג' - מסלול ננוטכנולוגיה 

תעודת הערכה
מר רודיון אלון - עבור הישגים בשנה ד' 
מר אלון גד אמיר - עבור הישגים בשנה ד'
גב' מעיין גבאי  – עבור הישגים בשנה ד' - מסלול ננוטכנולוגיה 
גב' שני ליגטי -  עבור הישגים בשנה ד'
גב' רגינה קוץ  - עבור הישגים בשנה ד'
מר יובל הררי - עבור הישגים בשנה ג'  טקס הענקת פרסי רמ"ח ותעודות הערכה לתואר ראשון יתקיים ביום 08.06.21 בשעה 11:45