07 אפר' 2019

פרס דיקן ותעודת הצטיינות

מר עמר אלטאונה עבור הישגי תואר שני 

גב' שני צירקין - עבור הישגי תואר שני

מר אייל מררי וורמסר – עבור הישגי שנה ד' מסלול ננוטכנולוגיה

גב' נועה אפיק – עבור הישגי שנה ד' מסלול ננוטכנולוגיה

מר יובל הררי – עבור הישגי שנה ב'

  

 

פרס ותעודת הצטיינות מחלקתית

מר גפן לבנה  - עבור הישגים בשנה ד' – מסלול ננוטכנולוגיה   

מר פיליפ ורשינין - עבור הישגים בשנה ג'

גב' עדי קפלון - עבור הישגים בשנה ד' 

תעודת הערכה

מר דוד עטיה - עבור הישגי תואר שני

גב' רוני קרול - עבור הישגי תואר שני

מר גיא שמואל ראובני  - עבור הישגים בשנה ד' – מסלול ננו'טכנולוגיה

גב' נעם פינסק - עבור הישגים בשנה ג' – מסלול ננוטכנולוגיה

מר מיכאל טוביה שולדנפרי - עבור הישגים בשנה א'

מר אביתי גלטמן - עבור הישגים בשנה ד'

מר יוגב צמח - עבור הישגים בשנה ד'

גב' בר קורן - עבור הישגים בשנה ד' 

גב' שני הללי - עבור הישגים בשנה ד'


  טקס הענקת פרסי רמ"ח ותעודות הערכה לתואר ראשון יתקיים ביום 16.06.20 בשעה 14:45