​​

להלן רשימת הקורסים בהנדסה כימית, המוחרגים מנוהל קבלת עובר בינארי.

לא תאושר כל בקשה לקבלת ציון עובר בינארי בקורסים אלו:

מעבדה להנדסה כימית 1 (36313023)

מעבדה להנדסה כימית 2 (36313033)

מעבדה לבקרה (36314033)

תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי 1 (36314061)

תכנון תהליכים ופרויקט הנדסי 2 (36314071)  

אנגלית מתקדמים ב'   ​​