​ראש המחלקה: פרופ' ארן רגב

טלפון - 08-6461767 | פק​ס – 08-6472916 | דואר  אלקטרוני –   oregev@bgu.ac.il


 

ממונה על המנהל: גב' חגית זרביב

טלפון – 08-6461480 | פקס – 08-6472916 | דואר  אלקטרוני hagitz@bgu.ac.il


 

רכזת  המחלקה:  גב' בר הרשקוביץ 

 טלפון – 08-6472148 | פקס – 08-6472916 | דואר אלקטרוני chemeng@bgu.ac.il


יו"ר ועדת הוראה תואר: פרופ' רונית ביטון

טלפון – 08-6461499 | פקס – 08-6472916 | דואר אלקטרוני rbitton@bgu.ac.il

שעות קבלה בתאום מראש ביום א' 15-17 בנין 59 חדר 311


יו"ר ועדת הוראה תואר II: פרופ' אן ברנהיים

טלפון – 08-6472149 | פקס – 08-6472916 | דאר אלקטרוני – bernheim@bgu.ac.il


 

יו"ר ועדת בטיחות: דר' רונן ברקוביץ

טלפון – 08-6461489 | פקס – 08-6472916 | דואר אלקטרוני – berkovir@bgu.ac.il


רכזת לענייני סטודנטים לתואר I: גב' ענבל רואש

טלפון – 08-6461447 | פקס – 08-6477603 | דואר אלקטרוני – vaknini@bgu.ac.il

ימים ושעות קבלת קהל:

ימים א, ב, ג, ד  בין 10.30-12.30  בשעות קבלת קהל אין מענה טלפוני


 

עוזרת רמ"ן לתואר II: גב' ג'ני רוקביצין

טלפון - 08-6477137 | פקס - 08-6461023 | דואר אלקטרוני - jenyr@bgu.ac.il

שעות מענה טלפוני – ימים א' - ד' בין  14:00-12:00

שעות קבלת קהל - ימים א' – ד' בין   10:00 -12:00

בימי חמישי לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני