28.png
 

חוץ וביטחון

חגי צורף  ממשלת גולדה מאיר לפני מלחמת יום הכיפורים - תשובה ליגאל קיפניס

זכי שלום  ממשלת יצחק רבין הראשונה וקידום תהליך השלום - הסכם הביניים עם מצרים

 

חברה

חבצלת יהל  'לפנים משורת הדין': המהלכים לגיבוש פשרה בתביעות הבעלות של הבדווים בנגב בשנות השבעים

עודד היילברונר  'הוויקטוריאנים הישראלים': פחדים ואי־נחת בקרב מעמד הביניים בעשור השני למדינה

 

שנות המנדט

תמיר גורן  מפנה ביחסי ערבים ויהודים ביפו ובתל אביב בשנות מלחמת העולם השנייה

דורית יוסף וגיא מירון  בורגנות וציונות בחיי הבית של יוצאות מרכז אירופה בארץ ישראל

 

אדריכלות

רעות ירניצקי ואלונה נצן־שיפטן  מודרניזם ירושלמי: יצירתו האדריכלית של דוד אנטול ברוצקוס

 

פוליטיקה

אמיר פלג־עוזיהו  מנהיגותו של מנחם בגין בראשית השואה

יחיאל לימור ועמוס בלובשטיין־נבו  'מלחמות הנייר' של העיתונות הישראלית בשנות המדינה הראשונות

גידי נבו  קישון הערבים והשמאל הפוליטי

 

תגובה

יוסף גולדנברג  היסטוריוגרפיה של מוזיקה ישראלית אמנותית: בעקבות המאמר של אסף שלג
(שהתפרסם בעיונים 27)​​