​​26.PNG
 

​ביטחון ויחסי חוץ

יגאל קיפניס  המפנה בחקר הנסיבות לפרוץ מלחמת יום הכיפורים
אורית רוזין  פחד בצל תותחיה של סוריה: קיבוצי הספר ומשטר הרגשות הישראליהגות, תאוריה ותרבות

יוסי טרנר  אינדיווידואליות לאומית, צדק חברתי ואנושות אוניברסלית במשנת נחמן סירקין
אסף מלאך  חקר הלאומיות והמקרה היהודי־הישראלי
גליה ריצ'לר־גרבלר וגילה פריבור  יצירתו של אוסף דפוסי הערש העבריים בספרייה הלאומית בישראל


מנחם בגין

אמיר פלג־עוזיהו  ‘מלחמת ברֵרה מוסרית': השפעת השואה על תפיסת הביטחון של מנחם בגין 
אבי שילון  אני אחראי, אתה תחליט: דפוס המנהיגות הרופף של מנחם בגין בימי האצ״ל


ספרות עברית

לילך נתנאל  זמן מנדלי: על ‘הפואטיקה של המרחק' החל בנוסח העברי של אברמוביץ ועד הרומן העברי־וינאי של פוגל
גידי נבו  יום קטנות: המודוס הדיוני ומותה של שירת העיתון האלתרמנית


כלכלה וחברה

אורן קלמן  נייר מתוצרת הארץ: מפעל הנייר בחדרה ומדיניות הפיתוח של ממשלות מפא"י בשנות המדינה הראשונות 
תום נבון  המיתון: ציון דרך בהיסטוריה הפוליטית־הכלכלית של ישראל, 1967-1964


שנות הישוב

תמיר גורן  המאבק לאיחוד השכונות היהודיות של יפו עם תל אביב, 1947-1945
יוסי בן ארצי  ה'יקה' מרחוב פנורמה: פועלו ותרומתו של יוסף לוי ליישוב ארץ ישראל