​ 23.png

 

מלחמת יום הכיפורים והמודיעין

אורי בר-יוסף  ההיסטוריוגרפיה של מלחמת יום הכיפורים: דיון מחודש במחדל  המבצעי והמדיני      

נדב מולצ'דסקי  הקונספציה ביד הלשון:  ועדת אגרנט והפיכתה של קונספציית מודיעין  לקונספציית זיכרון    

דוד סימן-טוב  ראשית קהילת המודיעין בישראל: מתחים, ועדות וניצנים של שינוי

 
 


היסטוגרפיה

דני גוטוויין  שמואל אטינגר,  האנטישמיות ו'התיזה שמעבר לציונות': היסטוריוגרפיה, פוליטיקה ומעמד                                                                              

 
 


ספרות

אור רוגובין  חבריא במחנה הריכוז: ייצוג השואה ומגבלותיו בסיפורת דור תש"ח על פי 'הגמגום השני' למשה שמיר


מרחב עירוני

הדס שדר  מקהילתיות מאולצת לאינדיבידואליזם בבינוי העירוני הציבורי            

ירון בלסלב  העשור הראשון להתפתחות שכונות תל אביב שמעבר לירקון, 1958-1947

אור אלכנסדרוביץ'  הריסה אזרחית:  המחיקה המתוכננת של  שכונת מנשייה ביפו, 1949-1948

 

חברה וכלכלה

ריקי שיו  תכנית הייצוב  1985: 'כלכלה נכונה' או אידאולוגיה             

יורם בילו וצבי מרק  בין צדיק למשיח: קווי מתאר לניתוח  השוואתי של חסידות חב"ד ושל חסידות ברסלב 

דורון טימור ואורי כהן  יחס הקיבוצים למוסדות ההשכלה הגבוהה: מדחייה והסתייגות להשתלבות      

 
 

הגירה ועלייה

גור אלרואי  'מפעל לאומי זה אי־אפשר להעמיד על החמלה והרחמים': תגובתם  של היישוב והתנועה הציונית לפוגרומים באוקראינה, 1920-1918   

אורלי ק' מירון  הגירת יזמים לארץ ישראל המנדטורית: מחדלות הפירעון של ממשלת יוון (אפריל 1932) ועד הקמת בנק דיסקונט (אפריל 1935)

חוה אשכולי–וגמן  תכניות טריטוריאליות לפתרון מצוקת הפליטים היהודים: 1943-1938  תכנית אלסקה והתכנית הדומיניקנית בראי העיתונות היהודית בארצות הברית