22.jpg 

 

אידאולוגיה ופוליטיקה

סבטלנה נטקוביץ'  פולמוס 'משבר המרקסיזם' וגיבוש תפיסותיו האידיאולוגיות המוקדמות של ז'בוטינסקי, 1903-1898 

ליאור ליבמן  'הלם המדינה' של הקיבוץ המאוחד, 1954-1948: מבעים טקסטואליים

אלון פאוקר  הקיבוץ הארצי וברית המועצות בעשור העצמאות הראשון

ארי בראל  'אפיסטמולוגיה ציונית': פוליטיקת המספרים של דוד בן-גוריון

 

המזרח התיכון

בעז וונטיק וזכי שלום  כשלון המודיעין האמריקני בדרך אל מלחמת יום הכיפורים 

איריס פרוכטר-רונן  בין מולדת ירדנית למולדת פלסטינית: ספרי הלימוד בירדן ככלי ליצירת זהות לאומית 

 

עולי אתיופיה

רפי יונגמן ומשה שוקד  עיון בתופעת האובדנות בקרב עולי אתיופיה 

הגר סלמון  גורלו של בשר: דרמה בשלוש מערכות בין אתיופיה לישראל 

 

ספרות

חנן חבר  בין חיוב הגולה לשלילתה ב'מסע אבישלום' מאת יעקב שטיינברג 

עמית עסיס  ספרות, זהות והזדהות ביצירתו של ס. יזהר ובהתקבלותה 

 

כלכלה

עמרי מצר  הפוליטיקה של התאחדות בעלי התעשייה בשנות השלושים: המאמצים לבלימת מס ההכנסה ולעידוד תוצרת הארץ

 

צבא וחברה

בעז כהן  מצווה במדים: השירות הצבאי והציבור הדתי-לאומי 

אודי לבל  'שכולים מדרגה שנייה' - משפחות חללי הטרור והפסיכולוגיה הפוליטית של השיקום 

מוסטפא עבאסי  'עתות סופה': נצרת והממשל הצבאי 1949-1948

מאיר חזן  לחימה עקרה: מאבק הנשים להתגייס ל'גדוד העברי' ב- 1918

 

היסטוריוגרפיה של יהדות אירופה

גיא מירון   מודרניזציה, אסימילציה, התחדשות תרבותית ומרחב ציבורי: נקודות ראות חדשות בחקר יהדות מזרח אירופה ומרכזה