29 מרץ
14:00
- 30 יונ'

WEB

​​​​​​​​​​ספקי תוכן רבים פתחו והרחיבו את חבילות התוכן והגישה למאגרים כדי להקל על הלמידה, המחקר וההוראה מרחוק בתקופה זו


KNOVEL

הגישה למאגר הורחבה לכל תחומי ההנדסה. המאגר כולל  ספרי לימוד בטקסט מלא, נתוני חומרים ומאפיינים שלהם, תרשימים וטבלאות אינטראקטיביים, משאוות ועוד​

COPING WITH COVID-19​ ​Resources to help you help your clients during these challenging times!​

Oxford Scholarship

Oxford Handbooks​

Oxford Bibliographics​

Oxford Research Encyclopedias​

Oxford University Journals​

Ebook Central - ProQuest​

Ohio State University Press

Dissertations Full​ Text - ProQuest Dissertations & Theses A&I​

​Explo​re millions of resources from scholarly journals, books, newspapers, videos and more, on the ProQuest Platform

Academic​ Search Complete - books

Avon – Aca​​d​emic Video Online

Access will be op​en until the end of June​    

ספרי האוניברסיטה הפתוחה בגישה פתוחה

Cambridge University Press​

Textbooks on Cambridge Core

Cambrid​ge Histories

Cambridge Elements

COVID-19  גישה לחומרים בנושא וירוס

הגישה תהיה פתוחה עד סוף מאי

IEEE Free courses

Harvard Business Review Press 

Sage research methods

Sage video

Sage knowledge​

JSTOR   

​​Taylor and Francis eBooks 

ROYAL SOCIETY 

Wiley

Free resources from Wiley for those interested in exploring historical perspectives on epidemics, methods used to control their spread, and associated health policies, see: Europe, 1817 or UK, 1854 or Hastings, 1873 or Sydney, 1895

WORLD SCIENTIFIC

Internet Archive – Free library

​Ivy league free online courses    קורסים מקוונים בחינם מהאוניברסיטאות הטובות בארצות הברית​