עבודת אקדמית – שלב אחרי שלב

בחירת הנושא

לפני שאתם מתלבטים בבחירת הנושא – זכרו: תבחרו את הנושא שקשור לקורס, אך העיקר ש"ידבר" אליכם. כתיבת עבודת סמינר מצריכה זמן באיתור חומר, גיבושו, ניתוחו והצגתו. אם זה יהיה נושא שמעניין אתכם כל התהליך יהיה יותר מהנה ומלמד עבורכם.

לרוב, עבודות אקדמיות מורכבות משער (פרטים מלאים של המגיש, שם הקורס, שם המרצה, כותרת העבודה ותאריך ההגשה); תוכן העניינים; מבוא; גוף העבודה וביבליוגרפיה. יש המוסיפים הקדמה לפני המבוא ונספחים אחרי הביבליוגרפיה. 

מבנה העבודה

מבוא – הצגת הנושא/תופעה הנחקרת; סקירת ספרות מחקרית (מחקרים רלוונטיים לאותו הנושא); ושאלת המחקר (מה אתם באים לחקור ואף לחדש).  

הנחות והשערות – מה קיים במחקר ומה אתם מצפים/משערים לקבל במחקר שלהם (האם הטענות באות לחזק את הקיים בשדה מחקר או/ו להפריכו).

מתודולוגיה – שיטה וקורפוס –היכן אתם בוחנים את התופעה (האם מדובר בראיונות/ תצפית של אילו קבוצות גיל, מקום או/ו ניתוח אתרי אינטרנט/ מדיה וכדומה – פרטו בהרחבה וקשרו זאת לשאלת המחקר שהצבתם) וכיצד אתם עומדים לחקור את התופעה שהצגתם – ציינו אם מדובר במחקר איכותני או במחקר כמותי או במחקר משולב.  

ממצאים – חלוקה לתתי נושאים והסבר על התוצאות שהתקבלו.

דיון – מסקנות שעלו מהממצאים תוך שילוב ספרות מחקרית בנושא.  

סיכום.

ביבליוגרפיה – רשימת מקורות שהשתמשתם/ הזכרתם בעבודה.

טיפים

  • נסחו בבהירות את נושא המחקר ואת שאלת המחקר – זה יקל עליכם בתור כותבי העבודה וגם על קורא העבודה.
  • הציגו את טיעונכם בסדר לוגי, שכל פסקה תתקשר/תמשיך את הפסקה הבאה. אל תקפצו מנושא לנושא ללא משפט/פסקת קישור.
  • נסו למקד את סקירת הספרות לנושא המחקר שלכם ותמנעו מסקירת ספרות רחבה וכללית מידי. אפשר לציין מחקרים שנדונו באופן כללי, אך תקפידו למצוא את המחקרים הכי הקרובים למחקר. עשו זאת גם אם בחרתם בנושא שאין עליו ספרות מחקרית ענפה.  
  • את הדיון ומסקנות וגם את הסיכום תקשרו לנושא המחקר ולשאלת המחקר שהצגתם במבוא.
  • אל תשכחו להשתמש בסימני פיסוק, במילות יחס ובמילות חיבור – זה יקל על הכתיבה ועל הצגת טיעונים ומסקנות.
  • ולבסוף – אל תשכחו לעשות את הגהה.  

בהצלחה!

 

מדריכים

בעברית:

 [001494318 ]

 LB 2369.H39 2004

‫ חיות, ערן heb   מדריך למחקר ולכתיבה מדעית:   מהלכה למעשה. רעננה :   האוניברסיטה הפתוחה,   תשס"ד 2004.

 

 [001446548 ]

 LB 2369.M33 2001

‫ מרבך, עמיקם, תיהלוך החשיבה האקדמית. תל-אביב: כליל, תשס"א.

 

 [001953138 ]

 LB 2369.E37 2006

‫ אפרתי, נבט. העבודה הסמניריונית:   כתיבה, הנחיה והערכה. תל-אביב: מכון מופ"ת, תשס"ז 2006.

 

באנגלית:

 [002189605 ]

 LB 2369.T8 2013

Turabian, Kate L.  A manual for writers of research papers, theses, and dissertations:  Chicago Style for students and researchers. Chicago :   The University of Chicago Press,   2013

 

 [002013741 ]

 LB 2369.G53 2009

MLA handbook for writers of research papers. New York :   Modern Language Association of America, 2009.

 

 [002191896 ]

 BF 76.7.C66 2010

Concise rules of APA style.  Washington, DC :   American Psychological Association,    2010