שירותי צילום למרצים

חברי סגל הזקוקים לצילום לצרכי הוראה, מתוך אוסף הספרייה, יכולים לפנות למשרד ההשאלה בחדר 204.

יש להביא את החומר, למלא טופס בקשה לצילום פנימי (אותו מקבלים בחדר 204) ולצרף מספר תקציב.