הזמנת ספרים לספרייה ע"ח תקציב המחלקה

התקציב לרכישת ספרים מחולק לפקולטות בישיבת ועדת הספריה המתקיימת מדי תחילת שנת הלימודים.

דיקן כל פקולטה אחראי על חלוקת התקציב למחלקות.

לכל מחלקה, איש סגל אקדמי, המקשר בין המחלקה לספרן מומחה, האחראי לטיפול המחלקה מטעם הספרייה.

אנשי הסגל מעבירים את בקשותיהם לרכישת ספרים לאיש הקשר, וזה מצדו מעביר אותן לספרן המומחה בתחום.

הספרן בודק את הרשימות למניעת כפילות ומעביר את הבקשות למחלקת הרכש. 

הספרייה רוכשת את המהדורה העדכנית ביותר אלא אם צוין אחרת בבקשה.

מרגע שהספר הוזמן ע"י מחלקת הרכש, ניתן לעקוב בBGUsearch אחר שלבי הטיפול בהזמנה.

כשספר מגיע לאולם הקריאה המתאים, נשלחת הודעה אל המזמין (או אל איש הקשר של המחלקה) על הגעתו.

ההודעה כוללת את פרטי הס​פר ואת מספר המיון שלו ( המציין את מקומו על המדף).

ספרים חדשים יועמדו במדף "תצוגת ספרים חדשים" באולם הקריאה המתאים למשך 30 יום.

במהלך תקופה זו יוכל רק מזמין הספר לשאול אותו. בתום 30 הימים  אם הספר לא הושאל על ידי המזמין, הספר יעבור למדף הרגיל.   

לפרטים נוספים ניתן לפנות לספרן מומחה בתחום.

 

הזמנת ספרי לימוד ע"ח תקציב הספרייה

לספרייה תקציב נפרד לרכישת ספרי לימוד (קריאת חובה) לתואר ראשון לכל הפקולטות.

את ההזמנות יש להעביר מראש אל ספרן מומחה בתחום.

הבקשה אמורה לכלול את הפרטים הבאים: שם הקורס, שם המרצה, מספר סטודנטים, מועד הקורס ופרטים ביבליוגרפיים מלאים של הספר. הספרייה משתדלת לרכוש ספר אלקטרוני (במידה וקיים) ועותק אחד מודפס לשמורים. אם לא קיים ספר אלקטרוני נרכשים עותקים נוספים בדפוס בהתאם למספר הסטודנטים בקורס (לפי מפתח של ספר לכל 20 סטודנטים).

לפרטים נוספים נא לפנות לספרן מומחה

 

הזמנת כתבי עת ומאגרי מידע חדשים

בקשות להזמנת כתבי עת ומאגרי מידע חדשים נא להעביר לספרן מומחה בתחום. הבקשות נשמרות בספריה. ביצוע ההזמנה תלוי בתקציב ייעודי.

 

רכישת ספרים מתקציב מחקר

חברי סגל  אקדמי המבקשים להזמין פריטים לשימושם, בכל שפה שהיא, יכולים לעשות זאת באמצעות תקציב המחקר.

מ-18.10.20 רכישת ספרים שמחירם עד 300 דולר (כולל מע"מ) תיעשה באופן עצמאי, ללא צורך ברישום והשאלה בספרייה. החזר כספי יתבצע בהתאם לנהלי האוניברסיטה כמקובל ברכישת ציוד מתכלה. 

ספרים שמחירם מעל 300 דולר תיעשה באמצעות יחידת הרכש בספרייה. יש להזמין את הספרים בפנייה לדוא"ל acq.books@bgu.ac.il​ כולל הפרטים: כותר, מחבר, מו"ל, מהדורה, ותקציב לחיוב. לאחר הרכישה, הספר יירשם בספרייה ויושאל ב"השאלת קבע" למזמין. הודעה תישלח כשהספר יהיה מוכן לאיסוף.

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידת הרכש​, טל' 08-6461408. ימים א'-ה' 8:30-15:00