הוראות התחברות למדפסות ציבוריות במערכת הפעלה windows 7  . הוראות אלו מתאימות למשתמשי הרשת באוניברסיטת בן גוריון שיש להם חשבון במערכות המחשוב של האוניברסיטה, (bgu-users).

  •   בלוח הבקרה יש לבחור באופציה: "מנהל האישורים" (credential manager)
  ppWin7_1.png 
  •  בחלון "מנהל האישורים" יש לבחור באופציה: "הוסף אישור של מערכת חלונות" add a Windows credential
  •  
   ppWin7_2.png

  חלון שייפתח יש למלא את הפרטים הבאים:
  בשדה הראשון יש לכתוב את הכתובת של השרת: aranne14\\
  בשורה השנייה יש להזין את שם המשתמש בתצורה הבאה: bgu-users\username
  ובשדה האחרון יש להזין את הסיסמה.

  Printers-Color.jpg 

   

  • לוחצים על לחצן OK ואז תתוסף שורה חדשה תחת "אישורי חלונות" (windows credential) 
   המכילה את פרטי ההתחברות לשרת "אשל".
   לאחר ביצוע פעולה זו ניתן לסגור את חלון "אישורי חלונות" (windows credential).
  • כעת יש ללחוץ על לחצן Start, לבחור run מהתפריט שנפתח, לרשום את הכתובת הבאה: 
   aranne14.lib.ad.bgu.ac.il\Color-Public\\ וללחוץ OK.

  color-p-run.jpg

   

  • כתוצאה מפעולה זו ייפתח החלון הבא:

   ppWin7_6.png

  • בשדה הנקרא: User Name יש לכתוב bgu-users\username 
   כאשר שם המשתמש שלכם מחליף את המילה username .
   לדוגמה, אם שם המשתמש שלכם הוא ploni אזי יש לכתוב: bgu-users\ploni. 
   (שימו לב לעובדה שהשם המזהה את קבוצת מחשבי האוניברסיטה bgu-users חייב להופיע לפני שם המשתמש.
   בשדה הנקרא: Password יש להקליד את סיסמתכם באוניברסיטה וללחוץ OK כמתואר בתמונה הבאה:
   ppWin7_5.png
  כמה שניות תופיע הודעה על ביצוע תהליך התחברות למדפסת ולאחר מכן 
  ייפתח חלון המראה את תור ההדפסה הרצוי כמתואר בתמונה הבאה:
   ppWin7_7.png

   

  • הופעה של חלון תור הדפסה זה מעידה על כך שהתחברתם בהצלחה למדפסת.
  • כדי לשלוח קובץ להדפסה יש לגשת מתוך היישום שממנו רוצים להדפיס לתפריט: 
   "קובץ" ולבחור מתוכו: "הדפסה" ובחלון ההדפסה יש לבחור במדפסת ששמה:
   \\aranne14.lib.ad.bgu.ac.il\Color-Public כפי שמופיע בתמונה הבאה המדגימה הדפסה מתוך Word.
  color-p.jpg