​​​​הספרייה הרפואית

הספרייה הרפואית ממוקמת במתחם המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. הספרייה מכילה ספרים, כתבי עת, מאגרי מידע אלקטרוניים וחומרים אורקוליים בכל שטחי הרפואה. לקבלת מידע על שעות פעילות הספרייה ועל השירותים הניתנים בה אנא בדקו בדף הבית של הספרייה הרפואית.

טלפון: 08-6479920 08-6479897

דוא"ל: medlib@bgu.ac.il


ספריית מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

ספריית מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות נמצאת בשדה-בוקר. הספריית המכון מקיפה כיום כארבעים וחמישה אלף ספרים בתחומי הציונות, הגות ציונית לגווניה, תולדות היישוב, תנועת העבודה ומדיניותה, המערכת הפוליטית הפנים-יישובית, הסכסוך היהודי-ערבי, עלייה והתיישבות, ספרות ועוד, לרבות כתבי עת ועיתונות של היישוב היהודי בארץ משנות העשרים ועד להקמת המדינה, ועד בכלל.​ עוד בספרייה אוסף של כל הספרים שנכתבו על-ידי בן-גוריון ועליו, בעברית ובשפות אחרות. כמו כן נמצא בה אוסף מצולם של מאמרים על ומאת בן-גוריון, שהופיעו בדפוס בעברית ובשפות אחרות, מתוך ספרים, עיתונים וכתבי עת. חומר זה עבר רישום ממוחשב ומפתוח מבוקר. עד כה נאספו, נרשמו ומופתחו מעל 34 אלף מאמרים, רובם בעברית. מאגר המידע הממוחשב עומד לרשות החוקרים.​

לקבלת מידע על שעות הפתיחה של הספרייה ועל השירותים הניתנים בה ולחיפוש במאגר המידע של המכון הקישו על דף הבית של ספריית המכון.

טלפון: 08-6596944

דוא"ל: sifmor@bgu.ac.il

ספרן ראשי: יפים מגריל

​מורשת בן-גוריון – ארכיונים ממוחשבים

בארכיון בן-גוריון מכונסים אוספים ועיזבונות המכילים מאות אלפי פריטים. גרעין הארכיון הוא ארכיונו האישי של דוד בן-גוריון שהופקד בו לאחר מותו.  בעת הפקדתו היו בו יותר מ- 750,000 עמודים ובהם יומניו האישיים של בן-גוריון ומכתביו.  היומנים מקיפים את התקופה מראשית פעלו ביישוב, ובהמשך בעשור הראשון והשני של המאה העשרים ועד ימיו האחרונים בדצמבר 1973.  לצד גרעין חשוב זה, ומכוח התפיסה המחקרית של הארכיון, הוקם בארכיון אוסף של תיעוד היסטורי אשר צולם מארכיונים רבים וביניהם: ארכיון המדינה, הארכיון הציוני המרכזי, ארכיון מפלגת העבודה בבית ברל, ארכיון ז'בוטינסקי, ארכיון העבודה במכון לבון ארכיון לוי אשכול ועוד. 

הארכיון מכיל חומרים היסטוריים משנת 1900 ועד 1973, המספרים את סיפור תקומת העם היהודי בארצו מימי השלטון העות'מאני דרך תקופת המנדט, מלחמת השחרור, הקמת המדינה והעשורים הראשונים של עיצוב המדינה הצעירה.  בארכיון מצויים גם מכתביו של דוד בן-גוריון, פרוטוקולים של ישיבות הגופים שהקים, ניהל ובמסגרתם פעל, כמו הנהלת הסוכנות, ההסתדרות הכללית, מפא"י, רפ"י, ההסתדרות הציונית, וכדומה. כמו כן מצויים בארכיון עדויות כתובות ומוקלטות, סרטים, תצלומים המתייחסים לפועלו של בן-גוריון. במרכז התיעוד העשיר הזה נמצא האיש והמנהיג בן גוריון, אך למעשה מקופל בו סיפורם ההיסטורי של מנהיגים נוספים ושל העם היהודי ומדינת ישראל, על היבטיהם השונים.

לקבלת מידע נוסף על ארכיוני בן-גוריון הממוחשבים ולחיפוש במאגרי המידע שלהם, הקישו על דף הבית של ארכיון מכון בן-גוריון.
ממונה על תשתיות המידע: דר' עדי פורטוגז, 08-6596956,  portugez@bgu.ac.il

ארכיונאית: לאנה פלדמן, 08-6596955, lanaf@bgu.ac.il

אחראית חומר ארכיוני ממוחשב: מיכל לניאדו, 08-6596947 michalla@bgu.ac.il

 

​ספריית ג'יין שפירו ​

ספריית ג'יין שפירו של מכון יעקב בלאושטיין לחקר המדבר בשדה בוקר נוסדה בשנת 1979 כדי לענות על צורכי סגל המכון. אוסף הספרייה כולל ספרים, כתבי עת, דוחות, מפות ופרסומים מיוחדים בכל נקודות המבט של חקר המדבר, כמו אקולוגיה, חקלאות, בוטניקה, זואולוגיה, אדריכלות ואנתרופולוגיה.

מידע נוסף אפשר למצוא בדף הבית של הספרייה

טלפון: 08-6596712​

דוא"ל: libboker@bgumail.bgu.ac.il

מנהלת הספרייה: הלן פוירמן