​​​​ רשימת מאגרי המידע הנכללים במודל התקצוב של ות"ת:


כתבי עת שפיטים באנגלית.

כתבי עת שפיטים בעברית.

כתבי עת שפיטים בעברית ללא ISSN.


למידע נוסף, שאלות ועזרה ניתן לפנות לספרנית דורית ואן מופס, טלפון: 08-6477532 דוא"ל: dvm@bgu.ac.il