​​​​​​​​

במסגרת תכנית פיילוט ארצית, החל מ 1.11.2018, ניתנים שירותי השאלה בין ספרייתית ללא תשלום לאנשי סגל ולסטודנטים לתקופת ניסיון.

לאחר שנבחנו נתוני השימוש שהצטברו בכלל האוניברסיטאות, הוחלט כי החל מ- 15.3.2019 יחולו השינויים הבאים:

הזמנות מחו"ל: עד 20 ספרים בכל סמסטר ללא תשלום, בתנאי שעלות הזמנה בודדת אינה עולה על 200 ₪.

הזמנות מהספרייה הלאומיתכל הזמנה בודדת שעלותה גבוהה מ-200 ₪ תחויב בעלות ההזמנה.

מלבד שינויים אלה השירות ימשיך להינתן ללא תשלום.

​​

להזמנת פריטים ש​אינם נמצאים באוסף הספרייה יש להיכנס ל"טופס השאלה בין ספרייתית" ממערכת BGUsearch. ניתן למלא הזמנה רק לאחר הזדהות ב"כניסה לחשבון משתמש".


​​​​​​הפריטים שניתן להזמין בהשאלה בין-ספרייתית

לספרייה הסכמי השאלה עם ספריות אקדמיות אחרות בישראל ומחוצה לה. במידת הצורך, תוכלו להזמין מספרייה אחרת:

·      ספר, עבודות גמר וכו' (בתנאי שהפריט ניתן להשאלה בספריית האם).

·      צילום של פריט מידע (כגון: מאמר מתוך ספר או כתב-עת, שאלון, פטנט ועוד). הצילום נעשה על פי חוק זכויות                יוצרים.  

תשלום על השירות

השירות בתשלום. ראו פירוט בסעיף הערות לסטודנטים וסגל בהמשך. הזמנה אשר סופקה והגיעה לספרייה תחויב בתשלום.

נא דאגו לבקש ביטול ההזמנה בהקדם כאשר אין בה צורך.

לטבלת התעריפים

לתשלום מקוון

 

הודעה למזמין

הודעה בדבר הגעת הפריט לספרייה תשלח אליכם לתיבת הדוא"ל שסיפקה לכם האוניברסיטה (חשוב שכתובת הדוא"ל שלכם תהיה מעודכנת בכרטיס הקורא). תוכלו לעקוב אחר מצב ההזמנה באמצעות כרטיס הק​ורא המקוון שלכם (נדרשת הזדהות). בסעיף "הזמנות" יופיע פירוט של כל ההזמנות שבוצעו על ידכם. הזמנה בהשאלה סין ספרייתית תירשם כ-הב"ס".

 

האפשרויות השונות של מעמד ההזמנה הן:

·         הזמנה חדשה –   הב"ס. נוצרה בקשת השאלה

·         ההזמנה נשלחה לספרייה שביכולתה לספק את הפריט – הב"ס. ההזמנה נשלחה לספק

·         הפריט סופק לספרייה – הב"ס. התקבל בספרייה


איסוף הפריט

לאחר שנודע לכם כי הפריט סופק לספרייה הינכם מתבקשים להגיע בהקדם למשרד שירותי ההשאלה הבין-ספרייתית כדי לשלם ולאסוף את הזמנתכם (חדר 204 בקומת הכניסה). ניתן לשלם לאחר קבלת ההודעה באתר הספרייה - תשלום מקוון. שעות פעילות המשרד הן בימים א'-ה' בין השעות 15:00-8:30. לאחר שעות אלו ניתן לפנות לדלפק ההשאלה.


הערות לסטודנטים

הזמנת ספרים מספריות אחרות של אוניברסיטת בן-גוריון, כגון: ספריית מכון בן-גוריון, ספריית ג'יין שפירו במכונים לחקר המדבר וספריית קמפוס אילת, הינה ללא תשלום. הזמנת ספרים מספריות של מוסדות אקדמיים אחרים הינה בתשלום. נא בדקו את התעריף בטבלת התעריפים לפני ביצוע ההזמנה. הינכם רשאים לשאול את הספרים המוזמנים מספריות אחרות לתקופה של שבועיים. ההשאלה תירשם בכרטיס הקורא שלכם.  ניתן לבקש הארכה לתקופת ההשאלה ממחלקת ההשאלה הבין-ספרייתית.

הזמנת צילום מכל ספרייה הינה בתשלום, לתשלום מקוון לחץ כאן.

אם הפריט המבוקש אינו קיים בספריות בארץ ניתן להזמין אותו מספרייה בחו"ל. במקרה כזה, עליכם לזכור שהזמנת פריט מחו"ל יקרה בהרבה. ניתן לקבל מידע על הזמנת פריט מחו"ל במשרד ההשאלה.

כסטודנטים הינכם נהנים מסבסוד בדמי הטיפול. במקרה של הזמנה אשר לא נאספה על ידכם במועד יגבו דמי טיפול מלאים.

 

הערות לסגל האקדמי

התשלום עבור השירות נגבה מתקציב המחקר שלכם (במקרה של חוסר תקציב תתבקשו לשלם בעבור ההזמנה). במידה ויש לכם מספר תקציב נא לרשום אותו בשדה "תקציב" בטופס ההזמנה. הינכם רשאים לשאול ספרים המוזמנים מספריות אחרות לתקופה של שבועיים. ניתן לבקש הארכה לתקופת ההשאלה ממחלקת ההשאלה הבין-ספרייתית.

 

להתקשרות 

פנייה ישירה למחלקת ההשאלה הבין ספרייתית, חדר 204, ימים א'-ה' 8:30 – 15:00 

טל: 08-6461411, 6461437 ​

דואר אלקטרוני:  interl@exchange.bgu.ac.il