אוסף מסמכים המתעד את הקמת היישובים בפתחת רפיח ובמרחב שלמה. האוסף כולל תכניות, פרוטוקולים של ישיבות, חקלאות ופיתוח מרחבי, חיי קהילה ותרבות מקומית. אינדקס​.