​​סגל אקדמי זכאי לסריקה של מאמרים, פרקים ו/או קטעים קצרים מספרים שברשות הספרייה ללא עלות.

מה אפשר להזמין?

·         פרקים מספרים או מאמרים שהם חלק מאוסף הדפוס של ספריית ארן.

בכפוף לחוק זכויות יוצרים -

·         ניתן לסרוק רק פרק או שניים מספר (ובתנאי שלא יעלה על 20% מסך העמודים בספר).

·         ניתן לסרוק מאמר אחד מכתב עת.

·         הסריקה לצרכי מחקר אישיים ולא לצרכי הוראה או הפצה.

 

ואיך מזמינים?

·         יש למלא את טופס בקשת הסריקה במלואו.

·         ניתן לבקש עד 2 בקשות ביממה.

·         הסריקה תישלח באמצעות הדוא"ל עד ל-4  ימי עבודה מיום הבקשה (לא כולל יום שישי).

 

בכל שאלה ניתן לפנות לצוות השאלה-השאלה בין-ספרייתית delpek@bgu.ac.il

טל' 08-6461411