ספריית ארן מנויה על כתבי-עת אלקטרוניים בשני סוגי הרשאות:
 
1)  הרשאת  הקונסורציום – מלמ"ד:
הספריות האקדמיות בישראל התאגדו במטרה לספק לקהל המשתמשים גישה לכתבי-עת אלקטרוניים. המערכת מזהה את המשתמש לפי כתובת IP ומאשרת גישה לכתב-העת המבוקש. (כתובת IP הוא מספר המזהה את מחשבי האוניברסיטה.)
 
2)  הרשאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
יש כתבי-עת אלקטרוניים שרק ספריית אוניברסיטת בן-גוריון מנויה עליהם. לגישה אליהם יש צורך בזיהוי IP של אוניברסיטת בן-גוריון.
 
חיפוש כתבי-עת אלקטרוניים בקטלוג "אלף":
כתבי-עת אלקטרוניים מופיעים בקטלוג "אלף" באותו אופן כמו כתבי-עת מודפסים. יש לחפש לפי כותר כתב-העת, ובמסך התוצאות מופיע קישור לכתובתו של כתב-העת האלקטרוני באינטרנט. המשתמשים במחשבים בעלי זיהוי IP של אוניברסיטת בן-גוריון יוכלו לראות טקסט מלא של החוברות והכרכים שעליהם הספריה מנויה.
שימו לב: לפי חוקי זכויות יוצרים וההסכמים שלנו עם המו"לים – אסור להוריד או להדפיס חוברות שלמות של כתבי-עת וחלקים ניכרים של ספרים אלקטרוניים. עבירה על חוקים אלה תגרום למניעת הגישה של כל משתמשי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב!
 
השגת מאמרים מכתבי-עת שאינם של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
יחידת ההשאלה הבינספרייתית מטפלת בהזמנת חומר מספריות אקדמיות אחרות בארץ. אפשר לפנות באופן אישי לחדר 110 בספריה או דרך דף הבית של הספריה. יש להקיש על השאלה וטפסים.
לבירור פרטים על כתבי-העת (כגון: אילו ספריות מנויות עליהם, אילו כרכים נכללים במינוי וכד')
יש להקיש על ULS – הקטלוג המאוחד לכתבי-עת (בדפוס ואלקטרוניים)
או על ULE – הקטלוג המאוחד לכתבי-עת אלקטרוניים.
הגישה לקטלוגים המאוחדים היא מדף הבית של הספריה בסעיף "קטלוגים ומאגרי מידע לאומיים".
ניתן להזמין חומר גם מספריות בחו"ל.