​​​​​​​​ מחלקה
מספר הטלפון
דואר אלקטר​וני
 
אזור חיוג 08
 
משרד השאלה
6461411, 6461437​     
דלפק השאלה
6461412
 
השאלה בין-ספרייתית
6461411, 6461437
6461984
אולם קריאה מדעי החברה
6477533
אולם קריאה מדעי הרוח​
6461834
אולם קריאה יהדות וישראל ​
6461438
lib.toldot@bgu.ac.il
אולם קריאה מדעי הטבע וההנדסה
6461424יחידת המחשוב
6461414, ​6461403
 
מדור רכישה
6461408
מדור כתבי-עת
6461416/406
 
מדור קטלוג
6461407
 
הנהלה ומזכירות
6461402
 
חדר אורקולי
6461420
ארכיון ע"ש טוביהו
6461425
בטחון הספרייה
6461423