17 פבר' 2015
08:30
-15:45

חדר 101, בניין דייכמן, הפקולטה למדעי הבריאות

cyber-world.PNG