הנחיות והסבר

הזמנת אישורים בתשלום הוא שירות הניתן על ידי האוניברסיטה בהתאם לפקולטת הלימודים.

ארגון הבוגרים אינו אחראי לאישורים וקישור זה מובא כאן על ידי הארגון כשירות להקלת ההתמצאות בלבד.
אין לפנות לארגון הבוגרים בנושא זה.

 

לעזרה בענינים טכניים בהזמנת האישורים יש להתקשר למדור תמיכת מחשוב בטל': 08-6477171 

לברורים ולקבלת סיוע בעניין האישורים עצמם יש לפנות לפקולטות למספרי הטלפון הבאים:

הפקולטה למדעי הטבע: 08-6461631/92 
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר: 08-6472190 
הפקולטה למדעי הרוח והחברה:  08-6477777 
הפקולטה למדעי ההנדסה: 08-6479270 
הפקולטה למדעי הבריאות: פקס 08-6477395 
בי"ס קרייטמן - תואר שלישי: 08-6461209 
המרכז ללימודים קדם אקדמיים: פקס 08-6472962 טל' 08-6461060

 

כניסה למערכת הזמנת אישורים ומסמכים בתשלום