ארגון בוגרי האוניברסיטה הוקם בכדי לחזק את הזיקה בין האוניברסיטה לבוגריה, בין הבוגרים ובין הסטודנטים לבוגרים.

הארגון פועל ליצירת בסיס לפעילויות משותפות תעשייה- אקדמיה, לעדכן את הבוגרים והבוגרות באופן שוטף בפעילויות האוניברסיטה, ליזום כנסים ואירועים לבוגרים, לארגן מפגשים חברתיים, לשתף את הבוגרים בפעילות חברתית ובתרומה לקהילה וליצור הזדמנויות לפיתוח קשרים.

קשר זה מאפשר לכם, הבוגרים, להיות שותפים בטיפוח שמה ובקידום הישגיה של האוניברסיטה בחזית ההוראה והמחקר בישראל ובעולם.

 GRD2011-03_120.jpg

 

חזון הארגון

ארגון בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יפעל ליצירת קשר מתמשך ולכל החיים בין הבוגרים לבין אוניברסיטת בן - גוריון בנגב, יפעל לאיגוד כל בוגרי האוניברסיטה לקהילה שחבריה משפיעים בכל תחומי החיים, מפיצים את רוח האוניברסיטה וערכיה, מעורבים בחיי הקהילה ושואבים סיפוק מעצם השתייכותם אליה.

 

מטרות הארגון

ארגון בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מבקש לשרת את כל בוגרי ותלמידי אוניברסיטת בן גוריון, לטפח חיבור אינטלקטואלי ורגשי לכל החיים בין האוניברסיטה ובוגריה תוך מתן ערך לבוגרים וסטודנטים. 

  • הקמת רשת קשרים מתמשכת (Networking) בין בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון וזאת על מנת לסייע להם במהלך עתידם המקצועי בארץ ובחו"ל ולתרום בהעצמתם המקצועית, הבינאישית, האקדמאית והחברתית.

  • טיפוח תדמית ושיפור הסנטימנט כלפי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בקרב הציבור בארץ ובעולם.

  • יצירת גוף תומך המעניק לבוגרים שירותים ופעילויות רלוונטיים המקנים לבוגרים ערך.

  • הקמת רשת תומכת לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר תסייע בהכוון ובהשמה של בוגרים.

  • לבנות ולפתח ערוץ תקשורת ישיר ובלתי אמצעי עם בוגרי אוניברסיטת בן- גוריון לדורותיהם.

  • חיבור הבוגרים לערכי המותג של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לרבות מעורבות חברתית.