האוניברסיטה מבקשת להוקיר את בוגריה שתרמו תרומה חשובה, ייחודית ובעלת השפעה על החברה, הכלכלה, התרבות או המדע בישראל או בעולם.

מתוך כך, קוראת האוניברסיטה לציבור הרחב, לעובדיה, לבוגריה ולתלמידיה להציע מועמדים לקבלת "אות הבוגר" השנתי, ובלבד שהמועמדים הנם  בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (תואר ראשון, ו/או תואר שני ו/או תואר שלישי).​

תהליך ו​שיקולי בחירת הזוכים ב"אות הבוגר":

בחינת ההצעות ובחירת הזוכים תתבצע על-ידי ועדת שיפוט שימנה נשיא האוניברסיטה. ועדת השיפוט תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי, תקבל החלטותיה ברוב קולות (במצב של שוויון, תכריע דעת יו"ר הוועדה)  ותתחשב, בין היתר, בשיקולים:

 • המועמד/ת הינו/ה בעל/ת תרומה חשובה, ייחודית או מקורית, באחד או יותר מהתחומים:

  •  »​ כלכלה ועסקים
    »​ מדע
    »​ תרבות ואמנות
    »​ חברה ומדינה
    »​ מעורבות חברתית
    »​ טכנולוגיה ויזמות
    »​ ​חינוך ומחקר

 • הוועדה רשאית להעניק את האות  גם למועמד/ת ראוי/ה שתרומתו/ה אינה נכללת באחד מהתחומים המצוינים.

 • המועמד/ת הינו/ה מוביל/ה, מעורר/ת השראה, מנהיג/ה או פורץ/ת דרך בתחומו/ה.

 • הוועדה רשאית לבחור מבין המועמדים שיוצעו, להעניק את אות הבוגר תחת הקטגוריה:

 »​ ​אות הבוגר על מפעל חיים
 »​ אות הבוגר בקטגוריה "צעירים ומבטיחים"
 »​ ​אות הבוגר על תרומה משמעותית לנגב ברוח חזונו של דוד בן-גוריון

הוועדה לא תבחן מועמדויות של בוגרים העובדים כיום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (סגל אקדמי, מנהלי או טכני) וכן של נבחרי ציבור.

הוועדה תציין את הנימוקים שהובילו להחלטתה לגבי כל זוכה. ראש הוועדה ימסור לכל זוכה את החלטת הוועדה, בכתב ומראש.

מובהר בזאת, כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל המלצה כלשהי ולא תישא בהוצאות כלשהן הכרוכות בהגשת ההמלצה, בין אם קיבלה אותה ובין אם לאו.

קבל​​ת האות

הזוכים יוזמנו לקבל את "אות הבוגר" בטקס שיתקיים במסגרת אירועי יום בן-גוריון החל ב-ו' בכסלו תש"פ, ה-4 בדצמבר 2019.

 

הגשת ההצעות

הצעות יש להגיש בכתב לארגון הבוגרים, ת"ד 653 באר-שבע 8410501

או בדוא"ל: alumni@bgu.ac.il,  עד לתאריך 30/04/2019.

על ההצעה לכלול את הפרטים:

 •  »​ שם פרטי ושם משפחה של המועמד/ת
   »​ טלפון/דוא"ל (או אמצעי קשר אחר)
   »​ נימוק להצעה (הישג הבוגר/ת, תרומה או השפעה)
   »​ תחום ההישג (בהתאם לרשימה לעיל)​

לבירורים ניתן לפנות לגב' סיגל סבן בלילה, בטלפון: 08-6461284

 

חוברת זוכי אות הבוגר בשנה שעברה » ​​