כותרת
  
פורסם בתאריך
  
קול קורא להגשת מועמדים - פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים ע"ש יצחק רבין ז"ל לשנת תש"ף03/03/2020