כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Department of Jewish History

ד"ר עמרם טרופר

מרצה בכיר

חדר : 628, בנין 72
טלפון : 08-6472516
דוא"ל : tropper@bgu.ac.il
שעות קבלה : יום ב': 14-15

תחומי מחקר

תחום מחקרי הוא ההיסטוריה של עם ישראל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד.
כעת, אני כותב ספר על מסורות חז"ל אשר עוסקות בשמעון הצדיק, כהן גדול בעל חשיבות רבה מאמצע ימי הבית השני. בניתוח המסורות איני מנסה לדלות גרעינים היסטוריים אותנטיים ששופכים אור על חייו של שמעון הצדיק; במלים אחרות איני כותב ביוגרפיה של שמעון הצדיק. מטרותיי הן אחרות. דרך קריאה ספרותית צמודה אני מנסה לגלות את משמעות המסורות ותפקידן בעיצוב דמותו הספרותית של שמעון הצדיק. זאת ועוד, דרך ראייה אינטרטקסטואלית רחבה אני מנסה לחשוף את המקורות ואת מקורות ההשראה שסיפקו את חומרי הגלם ועקרונות העיצוב למסורות האלו. שילוב הקריאה המקומית הצמודה עם הראייה האינטרטקסטואלית הרחבה מאפשר לי לעקוב אחר התפתחות המרכיבים הספרותיים הגולמיים מהיותם פריטים בשולחן העבודה של חז"ל ועד לשילובם יחדיו ביצירות הספרותיות. חשיפת תהליך היצירה יחד עם ניתוח ספרותי פותחים לנו צוהר לתוך הבניית ההיסטוריה של הבית השני על ידי חז"ל.

פרסומים

ספרים:

Wisdom, Politics and Historiography: Tractate Avot in the Context of the Graeco-Roman Near East (Oxford University Press, 2004)
E. J. Bickerman, Studies in Jewish and Christian History: A New Edition in English including The God of the Maccabees, intr. Martin Hengel, ed. Amram Tropper 2 vols. (Leiden: Brill, 2007)

מאמרים:

“Children and Childhood in Light of the Demographics of the Jewish Family in Late Antiquity,” JSJ 37 (2006), pp. 299-343
“Roman Contexts in Jewish Texts: On Diatagma and Prostagma in Rabbinic Literature,” JQR 95 (2005): 207-227
"השתלשלות חובת האב לזון את ילדיו בעת העתיקה", ציון עב (תשס"ז), עמ' 265 – 299
"על ילדים ארזים, תרנגולים וחורבן", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כד-כה (תשס"ו-תשס"ז), עמ' 70 – 86

השכלה

תואר שלישי, אוניברסיטת אוקספורד, 2001