כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Exams Unit

זרקור

חדר עיון במחברות סרוקות
בנין 34 חדר 216  
טלפון 008-647250
שעות הפעילות:
09:30-11:30,  13:30-15:30


החדר יפתח ביום א' - בשבוע השלישי של בחינות מועד א'
ויסגר ביום ה' – שלושה שבועות לאחר תום בחינות מועד ב'