​​​​​​​​​​​​​​​​

הגישה המומלצת למשאבי הספרייה המקוונים היא דרך אתר הבית של הספרייה, ישירות מהקטלוג ​BGUsearchאו מרשימת מאגרי המידע​. הקישוריות לפרוקסי האוניברסיטאי מוטמעת בקטלוג.​

בדרך זו תידרש הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה (מוסדיים):​

ezproxy login

גישה למשאבים המקוונים באמצעות קישורי הספרייה ב-Google Scholar

הקישוריות לפרוקסי האוניברסיטאי מוטמעת ב-Google Scholar לאחר ההגדרה​.​

לגישה בגלישה ישירה [לא דרך אתר הספרייה] קיימות שתי אפשרויות - התקנת תוסף או הוספת סימנייה לדפדפן:​ 
1.
מתאים לכל הדפדפנים ול​מכשירי כף היד.​
2.
​מתאים לכל הדפדפנים אך לא למכשירי כף יד. ​


​​

​​
WhatsApp

​​